FINANSOWA WOLNOŚĆ
Jak Stworzyć Super Dochodowy Biznes Online
+ BONUS W PREZENCIE!
Książka Finansowa Wolność


Otrzymuj najnowsze informacje "Jak rozwijać biznes online" prosto na emaila


Pobierz wzór umowy o pracę w DOCX i PDF oraz wzory wypowiedzeń

Pobierz obowiązujący wzór umowy o prace w formacie DOCX oraz PDF. Dowiedz się jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę, jakie obecnie obowiązują rodzaje umów oraz jakie są okresy wypowiadania dla poszczególnych umów.

Pobierz aktualny wzór umowy o pracę w formacie PDF oraz DOCX

W artykule znajdziesz odpowiedzi na temat rodzaju umów, jakie powinna zawierać elementy oraz obowiązujące terminy wypowiadania w zależności od długości trwania zatrudnienia.

Umowa o pracę

Jest to najczęściej wybierana forma umowy podczas zatrudniania w Polsce. Podpisując umowę o pracę osoba zatrudniona staje się jednocześnie pracownikiem przedsiębiorstwa, z którym ją zawiera.

Obowiązują trzy rodzaje umów o pracę:

 • na okres próbny,
 • na czas określony,
 • oraz na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na okres próbny jest zawierana na czas do 3 miesięcy. Umowa na czas określony może być przedłużana maksymalnie do 33 miesięcy przez jednego pracodawcę.

Umowa na czas nieokreślony nie ma określonej daty wygaśnięcia, a możliwości jej rozwiązania przedstawiam w dalszej części artykułu. Sporządzając i podpisując umowę należy również pamiętać o elementach, które muszą być zawarte w umowie.

Co musi zawierać umowa o pracę:

 • datę jej zawarcia,
 • określony rodzaj umowy,
 • dane stron umowy,
 • określony rodzaj pracy,
 • określony wymiar czasu pracy,
 • określony termin rozpoczęcia pracy,
 • określone wynagrodzenie,
 • określone miejsce wykonywania pracy.

Każdy z wymienionych rodzaj umowy o pracę musi być zawarty na piśmie. Umowę o pracę można natomiast rozwiązać na kilka sposobów. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Dochodzi do tego w momencie, gdy obydwie strony, zarówno pracownik jak również pracodawca wspólnie zgadzają się co do chęci zakończenia współpracy.

Kolejną możliwością jest wypowiedzenie umowy o pracę. Zarówno zatrudniający jak również zatrudnieni mają do tego prawo. Umowa może być również rozwiązana bez wypowiedzenia. Dzieję się tak w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego.

Umowa o pracę wzór PDF i DOCX, warunki wypowiadania umowy Foto:pxhere.com

Warto wspomnieć, że pracodawca może rozwiązać umowę zarówno za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem jak również dyscyplinarnie. Wzór dokumentu jak również wzory wypowiedzenia są także zamieszczone w zakładce pliki do pobrania w górnej części menu.

Wzór umowy o pracę - omówienie

Powyżej zamieściłem wzór jaki w tej chwili obowiązuje. A więc przejdźmy teraz do jego omówienia. W górnej lewej części wzoru wpisujemy dane pracodawcy oraz numer REGON i główny PKD jak również po prawej stronie datę oraz miejscowość, w której jest umowa sporządzana.

W części głównej wzoru należy wpisać datę faktyczną zawarcia umowy. Data ta może być wcześniejsza ze względy na możliwość zawarcia umowy w formie ustnej. Kolejnym elementem jest określenie stron.

W części pracodawcy należy wpisać jego imię i nazwisko lub osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcę.

W części głównej wzoru umowy o pracę należy wpisać datę faktyczną zawarcia

Następnie imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub korespondencji. W części pierwszej umowy o pracę strony ustalają warunki zatrudnienia. Należy tu uzupełnić i opisać takie informacje jak rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania oraz wymiar czasu pracy jaki będzie obowiązywał zatrudnioną osobę.

Dodatkowo w kolejnym punkcie należy wyszczególnić składniki wynagrodzenia oraz ich wysokość jak również ich podstawę prawną. Sam fakt podpisania umowy w danym dniu nie oznacza, że od tego dnia masz obowiązek rozpoczęcia pracy.

W kolejnym punkcie należy wyszczególnić składniki wynagrodzenia oraz ich wysokość jak również ich podstawę prawną

Jak możesz zauważyć umowa zawiera również oddzielną część, w której wpisuje się datę jej rozpoczęcia. Natomiast w momencie, jeśli miejsce te jest pozostawione puste, stajesz się automatycznie pracownikiem, którego obowiązują wszystkie praw i obowiązki. Podpunkt siódmy uzupełniają osoby, które są zatrudnione w niepełnym wymiarze pracy.

Art. 151 §1 Kodeksu pracy mówi, że pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 100% wynagrodzenia, jeśli pracuje on w godzinach nocnych, w niedzielę i święta, jeśli nie są to dla pracownika dni pracy oraz w dni wolne od pracy.

Jak również przysługuje mu 50% wynagrodzenia za nadgodziny w każdy inny dzień niewymieniony powyżej. Punkt 2 mówi o przyczynach uzasadniających zawarcie umowy. Do przyczyn tych możemy zaliczyć zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności, w przypadku pracy dorywczej oraz sezonowej, czy jeśli wykonuje on pracę w trakcie kadencji.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny, pracodawca może podpisać tylko jeden raz, a długość jej nie może przekraczać 3 miesięcy. Po tym czasie pracodawca może podpisać z pracownikiem umowę na czas określony lub na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę Foto:pxhere.com

Natomiast istnieje możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny, jeśli pracownik zmienił stanowisko pracy w tym samym przedsiębiorstwie. W przypadku umowy na okres próbny, jeśli długość zatrudnienia nie przekracza dwóch tygodni, obowiązuje 3 dniowy okres wypowiedzenia.

Zmienia się on w przypadku, gdy określony czas zatrudnienia w umowie przekracza ten okres. Wtedy obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia. W przypadku, gdy umowa o pracę na okres próbny zawarta jest na 3 miesiące, obowiązuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.

Umowę o pracę na okres próbny przed jej wygaśnięciem można wypowiedzieć w następujący sposób:

 • za porozumieniem stron,
 • za wypowiedzeniem,
 • a także bez wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Zatrudniając pracownika na czas określony pamiętaj, że łączny czas kolejnych umów nie może przekraczać 33 miesięcy. Według obowiązującego prawa również zawarcie czwartej umowy na czas określony uważane jest jako zawarcie na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia stosunku pracy na czas określony przedstawia się następująco. W przypadku, gdy zatrudnienie nie przekroczyło 6 miesięcy, czas wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Wydłuża się on w momencie czasu zatrudnienia powyżej 6 miesięcy i nie dłuższego niż 33 miesiące.

W takim przypadku wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony wynosi 1 miesiąc.

W przypadku, gdy zatrudnienie nie przekroczyło 6 miesięcy, czas wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie

Należy pamiętać, że każde wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie. Po upływie określonego w wypowiedzeniu terminu umowa zostaje automatycznie rozwiązana. Warto również wspomnieć, że jeśli wypowiedzenie nastąpiło ze strony pracodawcy to pracownikowi przysługuje prawo do zwolnienia z pracy, w ramach jej poszukiwania, zachowując wynagrodzenie za ten czas.

Jeśli okres wypowiedzenia w takiej sytuacji wynosi 1 tydzień lub 1 miesiąc to pracownik ma prawo do 2 dni roboczych wolnych na poszukiwanie pracy. W przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji spółki lub obowiązującego 3 miesięcznego okresy wypowiedzenia zatrudniony ma prawo do zwolnienia z 3 dni roboczych.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Ważną informacją jest fakt, że stosunek pracy na czas nieokreślony można rozwiązać tylko w przypadkach przewidzianych przez ustawodawcę. W wypowiedzeniu musi być podany również konkretny powód, dlaczego umowa jest rozwiązywana.

Podobnie jak w przypadku umowy na czas określony okres wypowiedzenia na czas nieokreślony, jeśli czas zatrudnienia nie przekroczył pół roku wynosi 2 tygodnie.

Jeśli pracownik przepracował w firmie więcej niż 6 miesięcy, ale okres ten nie przekroczył 3 lat to obowiązujące 1 miesięczne wypowiedzenie. Natomiast w przypadku zatrudnienia powyżej 3 lat, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Podsumowanie

Sam wzór omawianej umowy nie jest zbyt skomplikowany, natomiast koniecznie warto zwrócić uwagę na szereg zawiłości prawnych z tym związanych. Zapraszam również do odwiedzenia zakładki pliki do pobrania, gdzie możesz pobrać wszystkie potrzebne wzory umów oraz dokumentów jakie obecnie obowiązują.

Źródło: Artykuł opracowany na podstawie informacji dostępnych na biznes.gov.pl


Zapisz się na Newsletter!

AutorUważasz artykuł za pomocny i wartościowy, dowiedziałeś się interesujących Cie oraz przydatnych informacji? Pomóż innym dotrzeć do wartościowej wiedzy, zostaw pod nim komentarz i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

Oceń artykuł:

4.7/5 (8 głosów)
KrystianCześć! Jestem Krystian. Witaj na moim blogu! Od kilkunastu lat prowadzę własne firmy z dużym sukcesem. Postanowiłem więc podzielić się zdobytą praktyczną więdzą i pomóc rozkręcać biznes młodym i potrzebującym osobom prowadzącym własną działalność.
Więcej »

l