FINANSOWA WOLNOŚĆ
Jak Stworzyć Super Dochodowy Biznes Online
+ BONUS W PREZENCIE!
Książka Finansowa Wolność


Otrzymuj najnowsze informacje "Jak rozwijać biznes online" prosto na emaila


Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości jest zależna od kilku czynników, takich jak choćby powierzchnia nieruchomości oraz stawka daniny jaka w danej gminie obowiązuje. Część mienia nieruchomego jest zwolniona z płacenia podatku. Są to między innymi stowarzyszenia oraz organizacje nauki i oświaty, ale też wiele innych.

Podatek od nieruchomości jest jednym z ważniejszych źródeł finansowania gmin.

Ile wynosi podatek od nieruchomości

Posiadając majątek nieruchomy w większości przypadków jesteś zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości. Ale nie zawsze, są też pewne wyjątki, kiedy danina ta nie jest wymagana.

Do rodzajów mienia nieruchomego, od których należy odprowadzać podatek zalicza się:

 • grunty,
 • całe budynki oraz ich części,
 • budowle oraz ich części, które są powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zależności od miejsca zamieszkania oraz rodzaju mienia wysokość daniny może się zmieniać. Generalnie wysokość podatku zależy od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest powierzchnia danej nieruchomości, czyli gruntów, budowli czy budynków.

Drugim czynnikiem jest stawka daniny jaka w danej gminie obowiązuję. Dzieję się tak ponieważ to właśnie każda gmina indywidualnie ustala wysokość podatku na swoim obszarze. Natomiast gminy mają też pewne ograniczenia wynikające z ustawy co do górnej granicy wysokości podatku jaki może nałożyć na posiadających w użytku nieruchomości.

Warto również wspomnieć, że nie musimy sami martwić się wysokością stawki podatku od nieruchomości. Gmina samodzielnie co roku przysyła decyzję o wysokości naliczonej stawki.

Jednym z warunków, aby powstało zobowiązanie w postaci daniny od majątku nieruchomego jest posiadanie jego na własność, wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa lub jest się w posiadaniu danego majątku nieruchomego nie będąc jej właścicielem.

W przypadku powstających budynków lub budowli obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia następnego roku po roku, w którym została ona ukończona lub rozpoczęto jej użytkowanie.

Jak zgłosić nieruchomość do urzędu

Obowiązek zgłoszenia mienia do urzędu gminy lub miasta następuje w sytuacjach, kiedy:

 • kupiłeś nieruchomość,
 • zacząłeś korzystać z niej jak właściciel,
 • dokupujesz lub sprzedajesz część gruntu lub budynku,
 • zacząłeś posiadać prawo do użytkowania wieczystego danej nieruchomości.

W każdym z wymienionych przypadków, kiedy stajesz się właścicielem lub władasz nieruchomością masz obowiązek w ciągu 14 dni zgłoszenia tego faktu do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W przypadku, gdy budujesz dom lub dobudowujesz dodatkową jego część masz obowiązek zgłoszenia tego faktu do 15 stycznia następnego roku po roku, w którym ukończyłeś budowę lub zacząłeś użytkowanie nowego budynku.

Zgłoszenia tego dokonujesz za pomocą dostępnego w gminie druku informacyjnego lub deklaracji. Ważne, abyś każdą informację złożył w odpowiedniej gminie, do której należy dana nieruchomość. Jeśli w kolejnych latach nic się nie zmieniło, nie musisz dodatkowo nic robić.

Zgłoszenia powstania obowiązku podatkowego dokonujesz za pomocą dostępnego w danej gminie druku informacyjnego lub deklaracji

Właściwy urząd dla miejsca, w którym znajduje się majątek nieruchomy na początku każdego roku poinformuje Cię automatycznie o wysokości naliczonego podatku od nieruchomości oraz terminach płatności. W przypadku osób fizycznych, jak już wcześniej wspomniałem, obowiązuje termin 14 dni na zgłoszenie informacji do właściwej gminy o okoliczności powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku osób prawnych jak również jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej obowiązek złożenia deklaracji mija 31 stycznia. Jeśli natomiast obowiązek podatkowy zaistniał po tym terminie to obowiązuje 14 dniowy termin zgłoszenia.

Masz obowiązek zgłoszenia informacji do odpowiedniej gminy również w momencie, w którym wygasa obowiązek podatkowy. Dzieje się tak np. w momencie, gdy mienie sprzedajesz, przestajesz wynajmować lub dzierżawić.

Kto powinien płacić podatek od majątku nieruchomego

Podatek od nieruchomości mają obowiązek płacić przede wszystkim osoby będące właścicielami danych nieruchomości. Kolejną grupą są również użytkownicy wieczyści jak również samoistni posiadacze. Są to osoby faktycznie władające danym mieniem, często mają tytuł prawny do danej rzeczy.

Podatek od mienia nieruchomego, jaka jest jego wysokość, kto musi płacić Foto:pxhere.com

Obowiązek płacenia podatku od mienia nieruchomego mają również posiadacze zależni, ale nie zawsze. Posiadaczem zależnym jest osoba mająca dostęp do obiektu na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

Kiedy płacić podatek od nieruchomości

W zależności od wysokości naliczonego podatku możesz płacić go w dwóch wariantach. Jeśli wysokość roczna podatku nie przekracza 100 złotych, to obowiązuje Cię jeden termin płatności. Powinieneś wtedy uiścić opłatę do 15 marca roku, w którym to podatek został naliczony.

Jeśli wysokość podatku przekracza 100 złotych wtedy obowiązuje Cię płatność w 4 ratach. Terminami do kiedy powinieneś zapłacić daninę są:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.

Może się również zdarzyć tak, że dostaniesz decyzję po pierwszym terminie płatności, wtedy masz obowiązek zapłacenia podatku w ciągu 14 dni od daty dostarczenia decyzji.

Oczywiści sam podatek od mienia nieruchomego możesz opłacić zarówno przez internet przelewając określoną kwotę na konto Gminy jak również osobiście w kasie Urzędu Gminy.

Kiedy nie musisz płacić podatku od mienia nieruchomego

Istnieje szereg sytuacji, w których nie masz obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Poniżej wymieniłem te rodzaje majątku, od których nie ma obowiązki płacenia daniny. Podatek od nieruchomości nie obowiązuje w przypadku, gdy grunty stanowią nieużytki, są zakrzewione lub zadrzewione jak również są użytkami ekologicznymi.

Do takiego mienia należą również grunty, budynki które są pod władaniem stowarzyszeń, które prowadzą działalność dla dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, nauki i techniki jak również sportu. Również budynki zajęte na potrzeby prowadzenia żłobków oraz klubów dziecięcych nie są objęte podatkiem od nieruchomości.

Podatku od nieruchomości nie musza płacić również instytucje takie jak uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze jak również jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty, a także organy zarządzające mieniem na potrzeby działalności oświatowej.

Kiedy nie musisz płacić podatkuFoto:wikipedia.pl

Nie ma obowiązku płacenia podatku także od obiektów, w których są prowadzone nieodpłatne działalności przez organizacje pożytku publicznego. Ulga przysługuje również posiadającym grunty oraz obiekty gospodarcze znajdujące się na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Warunkiem jednak jest tu, aby powierzchna zabudowy nie przekraczała 35 m2.

Podatku od nieruchomości nie musza płacić również instytucje takie jak uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze jak również jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty

Zwolnieni z podatku od mienia nieruchomego są ci, którzy prowadzą zakłady aktywności zawodowej jak również zakłady pracy chronionej. A także przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego.

Do tej grupy mienia zalicza się grunty i budynki zarejestrowane jako zabytki, które są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami. Kolejną grupą nieruchomości zwolnionych z daniny są budynki gospodarcze oraz ich części, które służą działalności leśnej oraz rybackiej.

Jak również budynki położone na gruntach gospodarstw rolnych, które służą działalności gospodarczej. Opodatkowaniu nie podlegają obszary objęte ścisłą ochroną, budynki oraz budowle znajdujące się w parkach narodowych i rezerwatach przyrody służące wyłącznie celom ochrony przyrody.

Podsumowanie

Jak można zauważyć wysokość podatku od majątku nieruchomego może się różnić w zależności od danej gminy. Taki sposób pozwala na ustalanie wysokości podatku zgodnie z charakterystyką danego regionu. Dodatkowo w zależności od rodzaju przeznaczenia nieruchomości podatek jest obowiązkowy lub podatnik jest z niego zwolniony.

Źródło: Artykuł opracowany na podstawie informacji dostępnych na biznes.gov.pl


Zapisz się na Newsletter!

AutorUważasz artykuł za pomocny i wartościowy, dowiedziałeś się interesujących Cie oraz przydatnych informacji? Pomóż innym dotrzeć do wartościowej wiedzy, zostaw pod nim komentarz i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

Oceń artykuł:

4.7/5 (27 głosów)
KrystianCześć! Jestem Krystian. Witaj na moim blogu! Od kilkunastu lat prowadzę własne firmy z dużym sukcesem. Postanowiłem więc podzielić się zdobytą praktyczną więdzą i pomóc rozkręcać biznes młodym i potrzebującym osobom prowadzącym własną działalność.
Więcej »

l