FINANSOWA WOLNOŚĆ
Jak Stworzyć Super Dochodowy Biznes Online
+ BONUS W PREZENCIE!
Książka Finansowa Wolność


Otrzymuj najnowsze informacje "Jak rozwijać biznes online" prosto na emaila


Kalkulator wynagrodzeń | Oblicz wysokość pensji na rękę

Sprawdź kalkulatorem płac i wynagrodzeń ile pieniędzy powinieneś dostać na rękę, a ile przeznaczasz na podatki i inne opłaty. Oblicz jakie składki ubezpieczeniowe powinieneś płacić będąc na umowie o pracę, jakie na umowie zlecenie, a jakie na umowie o dzieło.

Kalkulator wynagrodzeń


Wynagrodzenie pracownika (netto)
-

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • -
 • Ubezpieczenie rentowe
 • -
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • -
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • -
 • Zaliczka na podatek
 • -

  Wynagrodzenie pracownika (brutto)
  -

  Koszty pracodawcy na umowie o pracę


  Wynagrodzenie pracownika
  -

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • -
 • Ubezpieczenie rentowe
 • -
 • Ubezpieczenie wypadkowe (1.67%)
 • -
 • Fundusz Pracy (FP)
 • -
 • FGŚP
 • -

  Całkowity koszt pracodawcy
  -
  Wynagrodzenie pracownika (netto)
  -

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • -
 • Ubezpieczenie rentowe
 • -
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • -
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • -
 • Zaliczka na podatek
 • -

  Wynagrodzenie pracownika (brutto)
  -

  Koszty pracodawcy na umowie zlecenie


  Wynagrodzenie pracownika
  -

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • -
 • Ubezpieczenie rentowe
 • -
 • Ubezpieczenie wypadkowe (1.67%)
 • -
 • Fundusz Pracy (FP)
 • -
 • FGŚP
 • -

  Całkowity koszt pracodawcy
  -
  Wynagrodzenie pracownika (netto)
  -

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • -
 • Ubezpieczenie rentowe
 • -
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • -
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • -
 • Zaliczka na podatek
 • -

  Wynagrodzenie pracownika (brutto)
  -

  Koszty pracodawcy na umowie o dzieło


  Wynagrodzenie pracownika
  -

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • -
 • Ubezpieczenie rentowe
 • -
 • Ubezpieczenie wypadkowe (1.67%)
 • -
 • Fundusz Pracy (FP)
 • -
 • FGŚP
 • -

  Całkowity koszt pracodawcy
  -  W zależności od rodzaju umowy zarówno koszty zatrudniającego jak również kwota brutto pracownika oraz wysokość netto zarobionych przez niego pieniędzy będzie znacznie się różnić.

  Jak działa kalkulator wynagrodzeń

  Dlatego też ten kalkulator płac został zaprojektowany tak, abyś miał dostęp i możliwość porównania wszystkich trzech rodzajów umów jednocześnie. Wpisując tylko raz zarobki brutto kalkulator pensji przeliczy Tobie automatycznie wszystkie obowiązujące składki również dla pozostałych form zatrudnienia.

  Co to jest podatek dochodowy PIT

  Sam podatek dochodowy występuje w dwóch postaciach. Jako podatek dochodowy PIT oraz podatek dochodowy CIT. Do uiszczania podatku PIT (Personal Income Tax, rozumiany jako podatek dochodowy od osób fizycznych) są zobowiązane osoby pracujące na umowie.

  Podstawą natomiast do obliczania podatku dochodowego PIT jest uzyskany dochód. Najogólniej ujmując kwotę dochodu uzyskujemy po przez odjęcie od całego przychodu, wysokość kosztów jego uzyskania.

  Obliczając należne wartości weź pod uwagę, że wraz z wysokością zarobków stawka podatku dochodowego PIT będzie się różnić. Obowiązujące progi podatkowe zamieściłem w dalszej części artykułu.

  Jakie są progi podatkowe w 2020

  Progi podatkowe określają dokładną wartość dochodu oraz wysokość podatku jaki powinieneś zapłacić od danej kwoty. Wysokość progów podatkowych jaka obowiązuje w roku 2019 określona na podstawie skali podatkowej przedstawiam poniżej.

  Progi podatkowe

  • Pierwszy próg podatkowy wynosi 17% i obowiązuje do wartości 85 528 zł minus wartość zmniejszająca podatek,
  • Drugi próg podatkowy wynosi 32% i obowiązuje powyżej kwoty 85 528 zł minus wartość zmniejszająca podatek.

  Kwota zmniejszająca podatek jest zależna od wysokości dochodu jaką uzyskamy.

  Sposób w jaki kalkulator wynagrodzeń oblicza składki oraz jak sam możesz obliczać wartość netto, brutto jako pracownik oraz koszt jako zatrudniający opisałem poniżej.

  Jak działa kalkulator wynagrodzeń w umowie o pracę

  Umowa o pracę to najpopularniejszy rodzaj umowy zawierany w przypadku współpracy z przedsiębiorstwami.

  W umowie o pracę składki na ubezpieczenie występują w trzech formach:

  • ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76%,
  • ubezpieczenie rentowne w wysokości 1,5%,
  • ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45%.

  Podając wartość brutto w kalkulatorze pensji, te trzy wartości pojawią się zaraz pod wyliczonym wynagrodzeniem netto pracownika. Po zsumowaniu wszystkich wymienionych składek oraz kosztu uzyskania przychodu i odjęciu całej kwoty od wielkości brutto otrzymujemy dochód do opodatkowania.

  Koszt uzyskania przychodu w roku 2019 dla pracowników miejscowych wynosi 111,25 zł, natomiast dla osób dojeżdżających 139,06 zł miesięcznie. Zaliczka na podatek dochodowy w pierwszym progu stanowi 17% wielkości dochodu do opodatkowania.

  Kalkulator pensji, ile zarobisz na rękę Foto:pxhere.com

  Natomiast podstawą do opodatkowania jest kwota brutto pomniejszona o składki łączne. Następnie, aby obliczyć kwotę ubezpieczenia zdrowotnego pobranego, należy wyliczyć 9% podstawy do opodatkowania brutto.

  Kalkulator płac podaje tą wielkość w czwartej pozycji. W przypadku wyliczania składek zdrowotnych do odliczenia od podatku, kwotę podstawy do opodatkowania brutto powinno się przemnożyć przez 7,75%.

  Różnica ubezpieczenia zdrowotnego i do odliczenia od podatku da nam wysokość kwoty ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego przez ubezpieczonego. Kalkulator wynagrodzeń te obliczenia zrobi za Ciebie i wyświetli gotowy wynik uwzględniając poszczególne kalkulacje.

  Aby obliczyć wysokość podatku do zapłaty do Urzędu Skarbowego odejmij od zaliczki na podatek dochodowy wysokość ulgi podatkowej oraz ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku. W kalkulatorze pensji wynik tego działania znajduje się pod nazwą zaliczka na podatek.

  Aby obliczyć wysokość podatku do zapłaty do Urzędu Skarbowego odejmij od zaliczki na podatek dochodowy wysokość ulgi podatkowej oraz ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

  Obliczmy teraz zatem jaki koszt poniesie zatrudniający wiedząc jakie jest wynagrodzenie brutto pracownika. W tym przypadku do wartości brutto należy dodać 9,76% jej na składkę emerytalną. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek opłacić składkę rentowną w wysokości 6,5%.

  Z pewnością łatwo zauważyć, podana kwota w kalkulatorze płac na ubezpieczenie rentowne w przypadku pracodawcy jest wyższa. Do tych składek pracodawca dodatkowo płaci ubezpieczenie wypadkowe. Stanowi ono 1,67% kwoty brutto.

  Kolejną pozycją w kalkulatorze wynagrodzeń jest Fundusz Pracy w wysokości 2,45%. Natomiast ostatnią pozycją w kalkulatorze płac jest FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i jest to 0,1% również od wielkości brutto wynagrodzenia zatrudnionego.

  Kalkulator płac i wynagrodzeń w Polsce Foto:pxhere.com

  Po zsumowaniu kwoty brutto oraz pięciu wymienionych pozycji otrzymasz całkowity koszt pracodawcy zatrudniającego na umowę o pracę. Wynik ten jest podany na samym dole kalkulatora wynagrodzeń.

  Jakie są umowy prawa cywilnego

  Zarówno umowa zlecenie jak również umowa o dzieło należą do umów prawa cywilnego. Również składki oraz podatki na te umowy możesz obliczyć korzystając z kalkulatora płac. Poniżej opisałem dla Ciebie cały proces wyliczania składek ubezpieczeniowych oraz podatków krok po kroku.

  Jeśli nie masz ochoty obliczać poszczególnych części ręcznie, zapraszam Cię do skorzystania z darmowego kalkulatora wynagrodzeń zamieszczonego powyżej.

  Jak działa kalkulator wynagrodzeń w umowie zlecenie

  W przypadku umowy zlecenie od wartości brutto należy odjąć stawkę ubezpieczenia emerytalnego w wysokości 9,76% oraz rentownego w wysokości 1,5%. Powstała kwota stanowi podstawę, od której odlicza się koszt uzyskania przychodu w wysokości 20%.

  W umowie zlecenie nie występuje składka ubezpieczenia chorobowego. Po odjęciu od wynagrodzenia brutto składki emerytalnej, rentownej oraz kosztu uzyskania przychodu uzyskujemy dochód do opodatkowania.

  Od dochodu tego należy odliczyć 17% zaliczki na podatek dochodowy. Ubezpieczenie zdrowotne pobrane podobnie jak w umowie o pracę stanowi wysokość 9% różnicy kwoty brutto i składek na ubezpieczenia.

  W umowie zlecenie nie występuje składka ubezpieczenia chorobowego

  Natomiast ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku wynosi 7,75% tej różnicy. Odejmując od siebie wysokość ubezpieczenia zdrowotnego pobranego oraz do odliczenia od podatku uzyskamy kwotę składki zdrowotnej, która jest finansowana przez ubezpieczonego.

  Jako koszt zatrudniającego ubezpieczenie emerytalne również wynosi 9,76% od wynagrodzenia brutto co widzimy w pierwszej pozycji kalkulatora wynagrodzeń w części koszty pracodawcy.Zwiększa się natomiast wysokość składki rentownej do poziomu 6,5% również od wartości brutto.

  Ubezpieczenie wypadkowe w tej formie umowy wynosi 1,67%, Fundusz Pracy 2,45%, a Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to 0,15%. Chcąc obliczyć wysokość podatku jaki powinniśmy zapłacić do Urzędu Skarbowego powinniśmy odjąć od zaliczki na podatek dochodowy kwotę ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia od podatku.

  Jak działa kalkulator wynagrodzeń w umowie o dzieło

  W przypadku umowy o dzieło nie masz obowiązku płacenia składek zdrowotnych i społecznych, jak również na jakiekolwiek fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). W przypadku tej umowy koszt uzyskania przychodu wynosi 20% od podstawy opodatkowania. Jak możesz zauważyć, pozostałe pola w kalkulatorze płac pozostają puste.

  W przypadku umowy o dzieło nie masz obowiązku płacenia składek zdrowotnych i społecznych

  Natomiast jeśli dziełem jest utworów w rozumieniu prawa autorskiego, koszt uzyskania przychodu wzrasta do 50% i ma on zastosowanie od momentu pozostania wysokości przychodów w pierwszym progu podatkowym.

  Po odjęciu kwoty kosztu uzyskania przychodu należy obliczyć należny podatek. Dla ułatwienia możesz skorzystać z powyższego kalkulatora wynagrodzeń i płac.

  Wysokość podatku w pierwszym progu wynosi 17%. W momencie przekroczenia pierwszego progu należy zapłacić 17% za kwotę mieszczącą się w pierwszym progu, natomiast cała nadwyżka podlega 32% opodatkowania.

  Podsumowanie

  Pamiętaj, że powyższy kalkulator płac przedstawia kwoty w zaokrągleniu, które są wartościami przybliżonymi. Jest to doskonałe narzędzie do obliczenia wartości do celów informacyjnych dających orientacyjne kwoty. Natomiast nie należy go stosować do obliczeń na potrzeby prowadzonej działalności. Jednocześnie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie go w relacjach pracodawca, pracownik, urzędy.

  Źródło: Artykuł opracowany na podstawie informacji dostępnych na biznes.gov.pl


  Zapisz się na Newsletter!

  AutorUważasz artykuł za pomocny i wartościowy, dowiedziałeś się interesujących Cie oraz przydatnych informacji? Pomóż innym dotrzeć do wartościowej wiedzy, zostaw pod nim komentarz i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

  Oceń artykuł:

  4.6/5 (15 głosów)
  KrystianCześć! Jestem Krystian. Witaj na moim blogu! Od kilkunastu lat prowadzę własne firmy z dużym sukcesem. Postanowiłem więc podzielić się zdobytą praktyczną więdzą i pomóc rozkręcać biznes młodym i potrzebującym osobom prowadzącym własną działalność.
  Więcej »

  l