Jak założyć firmę | Własna działalność gospodarcza | Krok po kroku

Jeśli planujesz rozpocząć własny biznes, będziesz musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami między innym z tym, jak założyć własną działalność gospodarczą. W artykule przedstawiam krok po kroku jak założyć własną firmę opisując kolejne etapy. Przedstawiam szczegółowo formy opodatkowania, o czym należy pamiętać oraz na co zwrócić uwagę.

Jak założyć własną firmę

Jeśli chcesz rozpocząć własną przygodę z biznesem lub jesteś początkującym przedsiębiorcą, doskonale wiesz, że nietrudno jest się pogubić w obowiązujących przepisach. Poniżej stworzyłem dla Ciebie przystępny samouczek, dzięki któremu dowiesz się dokładnie jak założyć własną formę.

Jak wybrać formę działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem jaki będziesz musiał podjąć, będzie wybór określonego rodzaju działalności gospodarczej. Wszystkie dostępne formy opisałem w oddzielnym artykule w linku powyżej.

W zależności od branży jak i charakteru Twojego biznesu forma ta będzie się różnić. Natomiast zdecydowana część powstających firm to jednoosobowe działalności gospodarcze. Na początku rozwoju biznesu ta forma jest w wielu przypadkach wystarczająca, a dodatkowo prosta w rozliczeniu.

Podczas rozpoczynania własnej przygody z firmą jako samozatrudniony będziesz miał do wyboru cztery formy opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • karta podatkowa.

Formy te dokładnie opisałem w dalszej części artykułu.

Kiedy zarejestrować własną działalność gospodarczą

Określenie dokładnej daty i wpisanie jej do formularza zgłoszeniowego będzie momentem rozpoczęcia Twojej działalności. Dobrze, abyś do tego czasu miał już załatwione wszystkie czynności związane z organizacją firmy takie jak biznesplan, miejsce pracy, dostawcy itd.

W momencie otwarcia firmy w urzędzie zaczynają być naliczane wszystkie obowiązujące opłaty. Stajesz się pełnoprawnym przedsiębiorcą.

Warto również pamiętać, że rejestrując działalność gospodarczą w drugiej połowie miesiąca, okres ulgi na ZUS zaczyna się liczyć od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Jak wybrać nazwę firmy

Wybierz nazwę firmy, która jednocześnie będzie mówić Twoim klientom czym się zajmujesz. Taka nazwa pozwoli Ci już od samego początku przekazać klientowi ważną informację o charakterze Twojej działalności.

Dodatkowo pamiętaj, że nazwa samozatrudnienia powinna zawierać również imię i nazwisko właściciela. A więc przykładowa nazwa może wygląda tak: „Profesjonalne strzyżenie damskie Joanna Warkoczyk”.

Jak wybrać konto firmowe w banku

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej możesz używać swojego konta prywatnego. Możesz również założyć oddzielne konto firmowe. Do prowadzenia spółek posiadających osobowość prawną jak np. Sp. z o.o. wymagane jest oddzielne konto firmowe.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej możesz używać swojego konta prywatnego

Część banków pozwala na otwarcie firmowego rachunku bankowego jeszcze przed rozpoczęciem Twoich działań. Zanim podejmiesz decyzję, rozejrzyj się wśród ofert jakie proponują banki. W zależności od tego czym się będzie zajmować Twoja firma dostosuj rodzaj konta firmowego do swoich potrzeb.

Jak wybrać kody PKD

Kolejnym etapem jest wybór właściwych kodów PKD. Kody te określają jakiego typy biznes prowadzisz. W zależności od tego czym się będzie zajmować Twoja firma to takie kody należy wybrać. Rejestrując się w CEIDG podajesz jeden kod główny, który odpowiada za Twoją przeważającą działalność.

Dodatkowo, jeśli prowadzisz inne działania na mniejszą skalę, podaj te kody PKD, które za nią odpowiadają jako dodatkowe. Nie ma ograniczeń co do ilości kodów jakie możesz podać. Odpowiedni ich wybór będzie miał później wpływ między innym na sposób opodatkowania Twojej firmy.

Jak założyć profil zaufany

Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne. Profilu tego będziesz używał do potwierdzania Twojej tożsamości na stronach urzędowych. Znacznie ułatwia on komunikację oraz zaoszczędza czas.

Będzie Ci pomocny zarówno podczas zakładania firmy przez Internet jak również w trakcie jej prowadzenia oraz załatwianiu innych spraw urzędowych.

Wniosek o wpis do CEIDG może złożyć za Ciebie również pełnomocnik.

Jak wybrać formę opodatkowania działalności jednoosobowej

Zasady ogólne rozliczania działalności gospodarczej

W przypadku rozliczania się według zasad ogólnych będzie Cię obowiązywać stawka podatkowa w wysokości 17%, natomiast po przekroczeniu 85,528 zł (dane: listopad 2019) zwiększy się do 32%. >Zaliczki płacone przez Ciebie co miesiąc lub kwartalnie (tylko w przypadku rozpoczynających firmę oraz małych przedsiębiorstw do 1,2 mln euro przychodu) zmniejszą Twoją podstawę do opodatkowania.

Jak założyć firmę w Polsce Foto:pxhere.com

Jako dokument rachunkowy wymagane będzie od Ciebie prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Po przekroczeniu 2 mln euro przychodów netto (dane: listopad 2019) będziesz musiał przejść na księgi rachunkowe, czyli pełną księgowość.

Jako dokument rachunkowy wymagane będzie od Ciebie prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dodatkowo jest wymagana ewidencja przebiegu pojazdu oraz środków niematerialnych i prawnych. W tej formie opodatkowania możesz odliczyć koszty od całości uzyskanego przychodu. Termin jaki będzie Cię obowiązywać w tej formie opodatkowania, by złożyć rozliczenie za poprzedni rok upływa 30 kwietnia. Rozliczenie składa się na formularzu PIT-36. Będąc na zasadach ogólnych masz możliwość zmiany formy opodatkowania.

Podatek liniowy

Wysokość podatku liniowego wynosi 19% i jest niezależne od dochodu. Podobnie jak w przypadku zasad ogólnych również możesz płacić zaliczki miesięcznie lub kwartalnie. Zapłacone składki zmniejszą Twoją podstawę opodatkowania. Dokumentem rachunkowym jest księga przychodów i rozchodów.

Po przekroczeniu przychodów w wysokości 2 mln euro netto będziesz miał obowiązek sporządzania pełnej rachunkowości. Również podczas rozliczania się według tej formy opodatkowania będziesz mógł odliczyć koszty uzyskania przychodu. Ostatecznym terminem rozliczenia się jest 30 kwietnia za poprzedni rok.

Do tego celu będziesz musiał wypełnić formularz PIT-36L. Natomiast pamiętaj, że podczas rozliczania się według tej formy nie masz możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W zależności od rodzaju wykonywanej działalności Twoja stawka podatku będzie się wahać od 2-20%. Podczas rozliczania się ryczałtem nie wpłacasz zaliczek. Natomiast musisz płacić podatek ryczałtowy co miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca. W przypadku jeśli nie przekroczysz 25 000 euro w roku poprzednim masz możliwość płacenia ryczałtu kwartalnie.

Dokumentacją rachunkową jest ewidencja przychodów, wyposażenia jak również wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podobnie jak w przypadku wcześniej wymienionych form opodatkowania składki, które zapłacisz również zmniejszą Twoją podstawę do opodatkowania.

Natomiast rozliczając się na zasadach ryczałtu nie masz możliwości odliczenia kosztów od przychodu. Formularz jaki powinieneś użyć to PIT-28. Powinieneś złożyć go do 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok podatkowy. Masz możliwość zmiany tej formy opodatkowania na jedną z trzech pozostałych form w każdym momencie, ale wcześniej masz obowiązek zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy.

Masz możliwość zmiany tej formy opodatkowania na jedną z trzech pozostałych form w każdym momencie

Jeśli przejdziesz na kartę podatkową pamiętaj, aby złożyć wniosek na formularz PIT-16 do 20 stycznia. Ryczałt możesz wybrać, jeśli jesteś osobą rozpoczynającą działalność gospodarczą lub Twój przychód w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 250 000 euro.

Karta podatkowa

Z tej formy opodatkowania możesz skorzystać, jeśli Twój zawód pochodzi z zarezerwowanej grupy działalności. Z reguły są to zawody rzemieślnicze. W przypadku karty podatkowej wysokość podatku jest ustalana indywidualnie w formie kwoty przez naczelnika właściwego Urzędu na dany rok podatkowy.

Prowadząc firmę i rozliczając się według tej formy podatkowej, powinieneś płacić podatek do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w grudniu do 28 grudnia za miesiąc bieżący. Rozliczając się według karty podatkowej, nie masz obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej z jednym wyjątkiem. W momencie, gdy firma została rozpoczęta w trakcie roku podatkowego.

Czekając na decyzję od naczelnika o wysokości podatku musisz prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Natomiast masz obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia. Będąc opodatkowanym według karty podatkowej, nie możesz odliczyć kosztów uzyskania przychodu.

Zakładanie własnej działalności gospodarczej Foto:pxhere.com

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą musisz złożyć formularz PIT-16 do 20 stycznia. Chcąc zmienić formę opodatkowania powinieneś również złożyć zawiadomienie do Urzędu Skarbowego. Kiedy już podjąłeś decyzję jaka forma podatkowa będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia, możesz przejść do rejestracji swojej firmy.

Gdzie zarejestrować własną firmę

Rejestrując własną firmę masz do wyboru dwie możliwości. Pierwszym sposobem jest rejestracja firmy przez Internet. Drugim natomiast sposobem jest złożenie wniosku w formie papierowej. Możesz zanieść zgłoszenie osobiście do urzędu lub wysłać wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jak założyć działalność gospodarczą przez internet

Do założenia firmy przez Internet potrzebujesz profilu zaufanego. Możesz również użyć certyfikatu kwalifikowanego.

Do wypełnienia wniosku będziesz potrzebował takich informacji jak:

 • nazwa firmy,
 • data od kiedy zamierzasz rozpocząć działalność,
 • adres prowadzenia firmy,
 • kody PKD,
 • forma opodatkowania jaką wybrałeś,
 • forma prowadzenia rachunkowości,
 • informacje do ZUS-u, na temat pracowników,
 • numer rachunku bankowego.

Posiadając wszystkie te informacje możesz przystąpić do rejestracji swojego biznesu.

Jak złożyć wniosek przez internet

W pierwszym kroku udaj się na stronę CEIDG. Kliknij „zaloguj” i przejdź do strony, aby założyć profil przedsiębiorcy, jeśli już go posiadasz, zaloguj się. Dane, które podasz podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, będą później użyte do wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W kolejnym kroku musisz wypełnić wniosek w formie elektronicznej.

Do jego wypełnienia będziesz potrzebował wymaganych danych, o których wspomniałem wyżej. Po wypełnieniu całego wniosku podpisz go, używając do tego profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, a następnie kliknij „wyślij”. Na wcześniej podany przez Ciebie adres email zostanie wysłane potwierdzenie o złożeniu wniosku.

Składając wniosek, informacje w nim zawarte zostaną również przesłane do ZUS-u lub KRUS-u, Urzędu Skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Cały proces, zarówno rejestracja w profilu zaufanym jak również składanie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatny.

Twoje dane w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku powinny być wpisane do CEIDG

Twoje dane w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku powinny być wpisane do CEIDG. Od tego momentu będziesz mógł rozpocząć swój biznes. A po około trzech dniach Twoja firma powinna być już widoczna na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak założyć firmę w urzędzie

Sam wniosek zarówno w formie elektronicznej składając go przez Internet jak również w formie papierowej jest taki praktycznie taki sam. Gotowy wniosek jest dostępny na stronie CEIDG. Możesz go również pobrać klikając tu wniosek o wpis do CEIDG.

Musisz go tylko wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Do złożenia wniosku w urzędzie nie będziesz potrzebował profilu zaufanego ani podpisu kwalifikowanego. Wydrukowany wniosek należy wypełnić i wysłać lub złożyć w dowolnym urzędzie miasta, gminy lub dzielnicy w przypadku Warszawy.

Zanosząc wniosek do urzędu dostaniesz potwierdzenie w formie pisemnej. Jeśli wyślesz wniosek o wpis do CEIDG listem poleconym zachowaj potwierdzenie nadania listu poleconego. Podobnie jak w przypadku wniosku składanego przez Internet tak również w formie papierowej informacje zostaną przekazane do ZUS-u lub KRUS-u, US oraz GUS-u.

Podsumowanie

Jak widzisz, sam proces otwierania własnej firmy nie jest aż tak bardzo skomplikowany. Nie mniej nie ulega wątpliwości, że jest czasochłonny. Sam wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ma dziesięć stron i wymaga wielu informacji, które należy w nim uwzględnić. Nie mniej wierzę, że przybliżyłem Ci bardziej ten temat, a po lekturze tego artykułu będziesz już w stanie wypełnić taki wniosek samodzielnie.

Źródło: Artykuł opracowany na podstawie informacji dostępnych na biznes.gov.pl


Zapisz się na Newsletter!

AutorUważasz artykuł za pomocny i wartościowy, dowiedziałeś się interesujących Cie oraz przydatnych informacji? Pomóż innym dotrzeć do wartościowej wiedzy, zostaw pod nim komentarz i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

Oceń artykuł:

4.7/5 (137 głosów)
KrystianCześć! Jestem Krystian. Witaj na moim blogu! Od kilkunastu lat prowadzę własne firmy z dużym sukcesem. Postanowiłem więc podzielić się zdobytą praktyczną więdzą i pomóc rozkręcać biznes młodym i potrzebującym osobom prowadzącym własną działalność.
Więcej »

l